Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri tutarlar belirlendi – Haberler – 2022

Merhaba,

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler belirlendi.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 2 milyon 600 bin lira, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 350 bin lira, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi işlemlerinde 1 milyon 300 lira olarak tespit edildi.

Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663 bin lira, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerine ilişkin had 1 milyon 508 bin lira olarak belirlendi.

Katma değer vergisi hariç tutarı 65 bin lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmazken, bir mükelleften 1 aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 195 bin lirayı aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler, 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecek.

Umarız işinize yarayan bir içerik olmuştur

“Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri tutarlar belirlendi – Haberler – 2022” üzerine 4 yorum

  1. Geri izleme: 다시보기

Yorum yapın