Türkiye’de ilk: Aksa Akrilik’ten haftada 4 gün çalışma kararı – Şirketler

Merhaba,

Akkök Holding Şirketleri’nden Aksa Akrilik, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 1 Ocak-31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları haftada 4 gün çalışma sistemini 1450 Aksa çalışanından mesai ücreti almayan 225 çalışanı için kalıcı hale getirdiklerini açıkladı. Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, uygulamanın çalışanların memnuniyetinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de olumlu etkilediğini kaydetti.

Taş, “Uygulamayla birlikte, performansı tamamen iş sonuçları ve hedeflere göre ölçerek, çalışana işi üzerinde daha fazla sorumluluk veren bir modele geçmiştik. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın geri bildirim anketi sonuçlarının bulguları arasında, çalışanların haftada 4 gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı gibi katılımlarında bir aksama yaşanmadığı, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği, iş yaşam dengesini olumlu etkilediği, şirkete olan bağlılığı ve motivasyonu artırdığı gibi çıktılar yer aldı” dedi.

Şirket, eksik çalışılan gün için diğer günlerde ek mesai uygulaması yapmamış, maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, haftada 4 gün mesai yapan çalışanlar, yine önceki gibi 08:00- 17:00 saatleri arasında çalıştı.

Haftada 4 gün mesai uygulamasının başlamasının ardından, Aksa Akrilik’e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 artış gösterdiği belirtildi.

“UYGULAMA MOTİVASYONU ARTIRDI”

Uygulama kapsamında giren 223 çalışandan 193’ünün katıldığı anket sonuçlarına göre, ankete katılan çalışanların; yüzde 93’ü uygulamanın motivasyonunu artırdığını ve uygulamanın devam etmesinin de motivasyon açısından olumlu olacağını belirtti.

Yüzde 97’si uygulamaya dahil olduğunda işlerini termininde teslim edebildiğini ve bölüm içi işlerinde aksamadığını belirtti. Yüzde 94’ü uygulamanın iş yaşam dengesini olumlu etkilediğini belirtti.

Yüzde 85’i uygulamanın çalışma verimliliğini artırdığını belirtti. Yüzde 89’u uygulamaya dahil olduklarında eğitim, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarında bir aksama yaşamadığını söyledi.

Yüzde 86’sı uygulamanın şirkete bağlılığı artırdığını söyledi. Yüzde 79’u ekibindeki çalışanların yedeklenmesini olumlu etkilediğini belirtti.

Umarız işinize yarayan bir içerik olmuştur

Yorum yapın