Resmi Gazetede bugün (08.04.2023)

Merhaba,

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
 

1369 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
1370 Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1371 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 81) (Emanet İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)
–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/23)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/13)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/14)
 

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/04/2023 Tarihli ve 11783 Sayılı Kararı
 

KARAR
–– İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar
 

İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

Umarız işinize yarayan bir içerik olmuştur

“Resmi Gazetede bugün (08.04.2023)” üzerine bir yorum

Yorum yapın