Resmi Gazetede bugün (06.04.2023)

Merhaba,

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
 

7443 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 

TBMM KARARLARI
1361 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1362 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1363 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1364 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı ile Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 140)
 

YÖNETMELİK
–– Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/11)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/12)
–– Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ
 

KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2023/4)
 

YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2019/17, K: 2022/145 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/133, K: 2023/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2018/36174 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umarız işinize yarayan bir içerik olmuştur

“Resmi Gazetede bugün (06.04.2023)” üzerine bir yorum

  1. Geri izleme: autolaveuse

Yorum yapın