Binalarda yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor – Emlak

Merhaba,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş, aşamalı olarak 1 Ocak’ta zorunlu hale getiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, düzenleme, Türkiye’nin beyan ettiği “2053 net sıfır emisyon binalar” hedefi kapsamında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği değişikliği ile hazırlandı.

Buna göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az “B” olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

Pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek

Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.

Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.

Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanacak

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirildi.

Yapıların 2023’ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düşüş sağlanması, 2025’ten itibaren ise yıllık düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

“Enerji gideri yüzde 20 azalacak”

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, değişikliğin sektöre ve son kullanıcılara etkisini değerlendirerek, “Bu yönetmelikle birlikte artık ülkemizde de belli bir alan büyüklüğüne sahip olan binalar, enerjisinin bir kısmını kendisi üretecek, kalan enerji ihtiyacını da çok daha verimli bir şekilde kullanacak. NSEB şartı 1 Ocak 2025’ten itibaren 2 bin metrekareye çekileceği için şimdiden pek çok binanın bu doğrultuda inşa edileceğini öngörüyoruz” dedi.

Enerji performans sınıfının ‘C’den ‘B’ye çıkarılması ile birlikte ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin kalınlıklarında da artış olacağını ifade eden Turan, “Bu yönetmelikle birlikte yalnızca kalınlık değil kullanılan malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarında da iyileşme olacak. Bu da piyasada kaliteli ve nitelikli ürün kullanımını artıracak.” diye konuştu. 

Türkiye’deki toplam 22 milyonun hanenin yüzde 80’inde yalıtım uygulaması bulunmadığını veya çok zayıf yalıtım uygulaması olduğunu hatırlatan Turan, yeni bina stoklarının artmasıyla birlikte binalar için kullanılan enerji tüketiminin azalacağına da dikkat çekti. 

Turan şöyle devam etti; “Birçok gelişmiş ülkede binalar, ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor. Ülkemizdeki binalar ise halen 120-150 kW seviyelerinde enerji tüketiyor. Dolayısıyla enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında çok daha fazla. Bu kapsamda birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimini düşüreceği için yönetmelikle yapılan değişikliği olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bununla birlikte ülkemizde yalnızca bina yalıtımı ile güncel fiyatlarla yıllık 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Dolayısıyla enerji verimliliği seferberliğini de bir an önce başlatmalıyız.”

Turan ayrıca yalıtım malzemesi kalınlıklarının artmasının yapının ömrünü uzatacağını ve bunun yanı sıra faturaları da düşüreceğini belirterek, “100 metrekare bir daireyi örnek alalım. İklim ve coğrafi koşullara göre değişiklik göstermekle birlikte bu dairede yeni yönetmeliklere göre yapılan yalıtım uygulaması ile enerji giderini yüzde 20’ye varan oranlarda azaltmak mümkün” açıklamasında bulundu.  
 

Umarız işinize yarayan bir içerik olmuştur

Yorum yapın